Radio Polskiej Misji Katolickiej - Wiedeń

Radio PMK Wiedeń

Szczęść Wam Boże!

Tu Radio Polskiej Misji Katolickiej w Wiedniu, działające - z przerwami i pod inną nazwą - od 1999 roku.

Słuchajcie naszych audycji na żywo w poniedziałki, wtorki i czwartki, od godz. 20:30.

Transmitujemy - także na żywo - niedzielną Mszę św. o godz. 19 z Kościoła Polskiego w Wiedniu.

Korzystajcie także z coraz zasobniejszego archiwum!

ks. Maciej Gawlik CR


Poznaj mnie bliżej... czyli święty tygodnia

Przedstawia: Małgorzata van de Pavert.


Św. Jan Kasjan - Rozmowy o modlitwie, Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2013.

Jeden z klasycznych tekstów poświęconych modlitwie. Napisany w oparciu o spotkania z mnichami w Egipcie, przez jednego z najwybitniejszych Ojców monastycyzmu zachodniego.

Św. Jan Kasjan w oparciu o swoje spotkania z mnichami w Egipcie (383–400) napisał Rozmowy z Ojcami. Dzieło to należy do najwybitniejszych tekstów duchowych Zachodu.


Czyta: o. Jan Paweł Konobrodzki OSB.Licznik:


Już teraz, już niedługo...


Codzienny Czerpak Ewangeliczny

Ewangelie: Kamil Polakowski.
Komentarze: Lila Kudyba.Ks. Piotr Semenenko - Wyimki ascetyczne, Wyd. Alleluja, Kraków 2007.


Fiodor Dostojewski - Białe noce, tłum. Wł. Broniewski, Książka i Wiedza, Warszawa 1986.

,