Radio Polskiej Misji Katolickiej - Wiedeń

Radio PMK Wiedeń

Szczęść Wam Boże!

Tu Radio Polskiej Misji Katolickiej w Wiedniu, działające - z przerwami i pod inną nazwą - od 1999 roku.

Słuchajcie naszych audycji na żywo w poniedziałki, wtorki i czwartki, od godz. 20:30.

Transmitujemy - także na żywo - niedzielną Mszę św. o godz. 19 z Kościoła Polskiego w Wiedniu.

Korzystajcie także z coraz zasobniejszego archiwum!

ks. Maciej Gawlik CR


Henri J. M. Nouwen - Mój rok szabasowy. Dziennik z ostatniego roku życia, Wyd. Salwator, Kraków 2005.

Przekład: Magdalena Rusiecka.

Edycja codzienna.


Arthur Conan Doyle - Pies Baskervillów


Licznik:


Już teraz, już niedługo...


Codzienny Czerpak Ewangeliczny

Ewangelia: ks. Augustyn Bazan.
Komentarze: Tadeusz Poręba.


Chrystus - centrum życia, wybór tekstów z tradycji monastycznej, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2016.

Wybór i redakcja: o. Włodzimierz Zatorski OSB.
Czyta: Anna Gawlik.
Wydanie codzienne.